×

Itron umożliwia miastom i zakładom użyteczności publicznej lepsze zarządzanie energią i wodą.

Kto jest naszym Klientem

Połączenie doświadczenia i innowacji w celu osiągnięcia wyników.

Nasza sprawdzona oferta inteligentnych sieci, oprogramowania, usług, liczników i czujników pomaga naszym klientom lepiej zarządzać energią i wodą.

Usprawnienie szeregu usług komunalnych w Mieście Świateł

Miasto Świateł posiada obejmującą całą metropolię sieć komunikacyjną, łączącą poprzez kontrolery skrzynkowe ponad 200 000 świateł ulicznych i drogowych w całym mieście.

Cel — zmniejszenie zużycia energii przez oświetlenie publiczne o 30% w ciągu 10 lat.

Poprawa niezawodności i wydajności

Program inteligentnych sieci energetycznych umożliwia zwiększenie efektywności, a uzyskane w ten sposób oszczędności obniżają naszym klientom koszty dystrybucji energii elektrycznej.

Redukcja czasu trwania przerw w dostawach prądu o 48%

Bardziej Inteligentne Zarządzanie Zaopatrzeniem w Wodę

“Dramatycznie” niska efektywność odczytu — zmuszająca do szacowania zastępującego dokładne odczyty połowy z 22 000 wodomierzy — skłoniła do wdrożenia systemu AMI i do usprawnienia procesów analitycznych. Wskaźniki odczytu wzrosły, umożliwiając miastu Bismarck wykrywanie wycieków oraz strat i zapobieganie im.

Efektywność odczytu wzrosła do 99,98%.

Zwiększanie bezpieczeństwa poprzez wykrywanie metanu

Te detektory mogą pomóc uratować życie dzięki inteligentnej technologii bezpośredniej komunikacji z domu klienta z naszym oddziałem ratunkowym.

Pierwszy zespół pogotowia pojawia się na miejscu w ciągu 30 minut.

Jak pomagamy

Opracowaliśmy ofertę inteligentnych, bazowych sieci z podłączonymi urządzeniami końcowymi, obejmującą zaawansowane usługi, które otwierają naszym klientom nowe perspektywy w zakresie prowadzonej działalności, w szczególności infrastruktury i obsługi klientów końcowych.

Nasze rozwiązania umożliwiają klientom:

SafeEnergy

Tworzenie bezpiecznych, niezawodnych i odpornych systemów energetycznych zaopatrzenia w wodę.

NaturalDisasters

Szybką odbudowę po klęskach żywiołowych i skuteczne zarządzanie zasobami.

PersonalizedServices

Dostarczanie zaawansowanych, dedykowanych usług po niższych cenach.

SmartNetwork

Budowę inteligentnej sieci zapewniającej świadczenie różnego rodzaju usług przez kolejne dekady.

Dlaczego to robimy

Tworzymy świat wielkich możliwości.

ESG

Raport ESG z 2022

Ludzie, produkty i cele firmy Itron koncentrują się na wywieraniu pozytywnego wpływu na to, jak świat zarządza energią i wodą. Dowiedz się więcej o naszych działaniach ESG i zobacz najnowszy raport

csr

Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa

Sposób, w jaki zarządzamy energią i wodą, zdefiniuje ten wiek. Jako globalni obywatele aktywnie angażujemy się w społeczności, aby poprawić znajomość zagadnień związanych z energią i wodą, zachęcić do oszczędzania i zainspirować przyszłych innowatorów do kształtowania bardziej zasobnego świata.

2023 Itron Resourcefulness Report

2023 Resourcefulness Insight Report

The need to redefine energy management at the grid edge is here—and so is the technology. But what’s keeping us from accelerating the transition to cleaner energy?

What's New

Explore our featured content.

Itron named a Visionary in the 2023 Gartner Magic Quadrant for Managed IoT Connectivity Services, Worldwide

Learn More

Itron Makes Newsweek's List of America's Greatest Workplaces 2023 for Diversity

Read Blog

Beneath the Surface: After the Storm
(This video was produced for Itron by BBC StoryWorks Commercial Productions)

Watch Video

Charging Forward!

Read White Paper
Twoje biuro regionalne
Itron Polska Sp. z o.o.
ul. Christo Botewa 4A
30-798 Kraków
Więcej biur

poland
Kontakt
Sprzedaż — wew. 1
Realizacja zamówień — wew. 2
Serwis i legalizacja — wew. 3
Administracja — wew. 4
Fax: +48 12 257 10 25
Tel: +48 12 257 10 27 - 29
Woda i Energia Cieplna — wodaicieplo@itron.pl
Elektryczność — elektryka@itron.pl
Gaz — gaz@itron.pl

Want to learn how we can help you be more resourceful? Contact us today.